Zdjęcie tatuaży

Znaczenie tatuażu „Che Guevara”

Tutaj możesz dowiedzieć się wszystkiego o znaczenie tatuażu „Che Guevara”, zapoznaj się z historią i znaczeniem rysunku, zobacz popularne opcje. Tym, którzy szukają opcji na swój tatuaż proponujemy poszukać pomysłu w naszym katalogu:

  • Zdjęcie tatuażu „Che Guevara”
  • Szkice tatuażu „Che Guevara”

Znaczenie tatuażu

Znaczenie tatuażu “Che Guevara” – przykłady zdjęć gotowych tatuaży – rysunki

Interesujące fakty na temat znaczenia tatuażu „Che Guevara”

W ostatnich latach popularność tatuaży stale rośnie. O ile wcześniej były nieodzownym atrybutem i charakterystyczną cechą skazanych, teraz wszelkiego rodzaju rysunki zdobią ciała aktorów, śpiewaków, sportowców, lekarzy, nawet polityków i wielu innych. Jednym z najpopularniejszych tatuaży jest tatuaż portretowy jednego z najsłynniejszych komunistów – Che Guevary. Co oznacza ten obraz? Rozwiążmy to w tym artykule.

Kim jest Che?

Ernesto Rafael Guevara de la Serna – zagorzały rewolucjonista, bojownik o prawa zwykłych ludzi, motor rewolucji na Kubie w 1959 roku, współpracownik Fidela Castro, który nosił najwyższy stopień wojskowy buntowników Republiki Kubańskiej – Comandante.

Będąc Argentyńczykiem z urodzenia, Che Guevara walczył o lepszą przyszłość nie tylko dla swojej ojczyzny, ale dla całej Ameryki Łacińskiej. Ale żeby podkreślić swoją przynależność do Argentyny, wybrał dla siebie krótki pseudonim – “Che”. Ten wykrzyknik pochodzi od hiszpańskiego czasownika „escuche”, co po rosyjsku oznacza „słuchać”. Argentyńczycy używają go do przyciągnięcia uwagi rozmówców podczas rozmowy..

Przykładowe zdjęcia:

CHE GEVAR'S TATTOO №122 - unikalna wersja rysunku, którą można z powodzeniem wykorzystać do powtórki i tatuażu Che Guevary na ramieniuTATTOO CHE Guevara #436 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do transformacji i tatuowania Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 507 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do przerabiania i tatuowania Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO №108 - fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i tatuażu Che Guevara na ramieniuTATUAŻ CHE GEWARA №228 to godna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do przeróbki i tatuowania Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO nr 489 to godna wersja rysunku, który można łatwo wykorzystać do obróbki i nałożenia jako tatuaż Che Guevara na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO nr 259 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevara jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 834 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i tatuażu Che GuevaraCHE GEVAR'S TATTOO №836 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do przekształcenia i zastosowania jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO No. 25 to ciekawa wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do przekształcenia i nałożenia che Guevary jako tatuażuCHE GEWAR'S TATTOO # 328 to fajna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do transformacji i tatuowania Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO No. 963 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do transformacji i tatuażu Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO №669 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuażu Che Guevary na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №361 - unikalna wersja rysunku, która może być z powodzeniem wykorzystana do powtórki i rysunku jako tatuaż Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO №268 - ekskluzywna wersja rysunku, który można dobrze wykorzystać do transformacji i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraCHE GEVAR'S TATTOO # 581 to fajna wersja rysunku, który można dobrze wykorzystać do transformacji i tatuażu Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №168 to fajna wersja rysunku, który można łatwo wykorzystać do transformacji i zastosować jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO No. 876 - ekskluzywna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №554 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO No. 158 to ciekawa wersja wzoru, który z łatwością można wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che Guevara na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №205 - ekskluzywna wersja rysunku, którą można z powodzeniem wykorzystać do transformacji i zastosować jako tatuaż Che GuevaraTATUAŻ CHE GEWARA №176 - fajna wersja rysunku, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №557 - ekskluzywna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO #722 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i tatuowania Che Guevara na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №44 - ekskluzywna wersja rysunku, którą można dobrze wykorzystać do powtórki i zastosowania jako tatuaż Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO # 522 to fajna wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do uszlachetniania i tatuowania Che Guevary na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO nr 858 to godna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do transformacji i tatuażu Che GuevaraCHE GEVAR'S TATTOO No. 84 - fajna wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO №991 - ekskluzywna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №380 to fajna wersja rysunku, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nałożenia jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 266 to fajna wersja wzoru, który można dobrze wykorzystać do transformacji i tatuażu Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 845 to fajna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do przerabiania i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №379 - fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nałożenia jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO nr 706 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i tatuażu Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO No. 150 to ciekawa wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do przekształcenia i nałożenia Che Guevary jako tatuażuCHE GEWAR'S TATTOO nr 484 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i tatuażu Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 880 to fajna wersja wzoru, który można dobrze wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №324 - fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do uszlachetniania i nakładania Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №851 - ekskluzywna wersja rysunku, którą można z powodzeniem wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO nr 413 - unikalna wersja wzoru, którą można łatwo wykorzystać do przeróbki i tatuowania Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 779 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do uszlachetnienia i wytatuowania Che Guevary na ramieniuTATUAŻ CHE Guevara # 670 to fajna wersja rysunku, który można z powodzeniem wykorzystać do finalizacji i nałożenia jako tatuaż Che Guevary na ramieniuTATUAŻ CHE GEVARA №176 to fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO nr 263 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO # 416 to fajna wersja rysunku, który z powodzeniem można wykorzystać do finalizacji i tatuowania Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №165 to godna wersja rysunku, który można dobrze wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaryTATUAŻ CHE GEWARA №80 to godna wersja rysunku, który można łatwo wykorzystać do powtórki i jako tatuaż Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO nr 505 to godna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO nr 268 to ciekawa wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do przeróbek i tatuowania Che Guevara na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №833 - ekskluzywna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i jako tatuaż Che Guevary na ramieniuTATTOO CHE Guevara No. 470 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №89 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki oraz jako tatuaż Che Guevary na ramieniuTATUAŻ CHE GEVARA №807 - godna wersja rysunku, którą można dobrze wykorzystać do powtórki i rysunku jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO nr 686 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do przekształcenia i nałożenia Che Guevary jako tatuażu na ramieniuTATUAŻ CHE GEVARA nr 315 to godna wersja rysunku, którą można z powodzeniem wykorzystać do uszlachetniania i tatuowania Che GuevaryCHE GEVAR'S TATTOO №326 - ekskluzywna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO №920 - ekskluzywna wersja rysunku, który można z powodzeniem wykorzystać do transformacji i zastosowania jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO №388 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO # 431 to ciekawa wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do przekształcenia i nałożenia Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №81 - fajna wersja rysunku, który można łatwo wykorzystać do transformacji i zastosować jako tatuaż Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO No. 902 - ekskluzywna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do przeróbki i tatuażu Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO No. 39 - fajna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO nr 506 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do przekształcenia i nałożenia Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO No. 14 to fajna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO # 288 to fajna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO nr 743 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №130 - ekskluzywna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO nr 749 - fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №866 - unikalna wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do przerabiania i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №536 - ekskluzywna wersja rysunku, który można łatwo wykorzystać do obróbki i nałożenia jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO #416 to ciekawa wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do transformacji i tatuażu Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO nr 638 to godna wersja wzoru, który można z powodzeniem wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevary jako tatuażu na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO nr 964 to fajna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nakładania Che Guevara jako tatuażu na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №363 - fajna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do powtórki i tatuażu Che Guevara na ramieniuCHE GEWAR'S TATTOO №844 - ekskluzywna wersja wzoru, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraCHE GEWAR'S TATTOO nr 520 to godna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuaż Che GuevaraTATUAŻ CHE GEWARA nr 502 - godna wersja rysunku, którą z łatwością można wykorzystać do przeróbki i tatuowania Che Guevary na ramieniuTATUAŻ CHE GEWARA №478 - ekskluzywna wersja rysunku, który z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i nałożenia jako tatuaż Che Guevary na ramieniuCHE GEVAR'S TATTOO №111 - ekskluzywna wersja rysunku, którą można łatwo wykorzystać do przeróbki i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №475 - unikalna wersja wzoru, który można łatwo wykorzystać do zmiany i tatuowania Che GuevaryCHE GEWAR'S TATTOO №603 - unikalna wersja wzoru, którą z powodzeniem można wykorzystać do obróbki i aplikacji jako tatuażu Che Guevary na ramieniuTATUAŻ CHE GEWARA №762 - godna wersja rysunku, którą z powodzeniem można wykorzystać do przekształcenia i nałożenia Che Guevary jako tatuażu na ramieniu

Podczas studiów na uniwersytecie medycznym Guevara i jego przyjaciel jeździli motocyklem po Wenezueli, Peru, Chile i Kolumbii, pracowali w kolonii trędowatych – szpitale dla chorych na trąd, bez obawy o infekcje, leczyli ludzi w odległych wioskach, pracowali nawet jako weterynarze , aw wolnym czasie studiowali życie i tradycje rdzennych ludów kontynentu – Indian.

Po uzyskaniu stopnia medycznego wyrusza w nową podróż do krajów Ameryki Południowej, bierze udział w obronie prezydenta Gwatemali Jacobo Arbenza Guzmana, a po obaleniu polityk decyduje się na czasowe osiedlenie w Meksyku i pracę w swojej specjalności.

Będąc utalentowaną i wykształconą osobą, Che mógł zrobić błyskotliwą karierę w każdym kraju na kontynencie, ale postanowił poświęcić swoje życie pomocy zwykłym ludziom, walce z uciskiem i biedą. Przecież nawet rodzice Ernesto, czyli Tete, jak nazywano go w domu, wyznawali poglądy demokratyczne, a jego matka była wielokrotnie aresztowana za pomoc strajkującym.

W 1955 poznaje wyznającego te same przekonania Fidela Castro i w ramach swojego oddziału wyjeżdża na Kubę, by obalić reżim dyktatora Fulgencio Batisty. Ich głównym celem była rewolucja – nie tylko obalenie obecnego reżimu, ale także uzyskanie niezależności od Stanów Zjednoczonych, które w tym czasie kontrolowały większość gospodarki kraju..

W styczniu 1959 roku ich starania zakończyły się sukcesem – dyktator i jego zwolennicy uciekli z kraju do Dominikany. Che Guevara został obywatelem Kuby i brał czynny udział w reformach i rządzie. W 1965 roku udał się do Boliwii, aby dowodzić partyzantami, ale jego oddział został rozbity, Che został schwytany, a następnego dnia rozstrzelany..

Portret bohatera narodowego Kuby wciąż zdobi banknoty 3 peso.

Znaczenie tatuażu Che Guevary

Tatuaż przedstawiający Ernesto Che Guevarę najczęściej powtarza szkic Irlandczyka Fitzpatricka z fotografii z 1960 roku. Rysunek jest czarno-białym portretem rewolucjonisty w berecie z gwiazdą, który otrzymał od Fidela Castro wraz z tytułem komendanta. Twarz o silnej woli i płonące oczy uosabiają stanowczość charakteru, determinację i nieugiętość, chęć poświęcenia życia w imię swoich ideałów. Osoby noszące ten tatuaż wyróżniają się buntowniczym duchem i umiłowaniem wolności..

Obejrzyj wideo:

Ten tatuaż można zobaczyć na boksie Mike Tyson i argentyńskiej legendzie piłki nożnej Diego Maradona.

Przygotowane przez: berberdyna (Tatiana Berdina)