Снимка на татуировки

Значението на татуировка на плъх

В материала ще анализираме значение на татуировка на плъх, нека поговорим за значението, историята и вариантите на изображението в татуировката. За тези, които търсят идея за бъдеща татуировка, като допълнение, предлагаме да се обърнат към следните страници на сайта:

  • Снимка на татуировка на плъх
  • Скици на татуировка на плъх

Значението на татуировка на плъх - примери за снимки на готови татуировки

Значението на татуировка на плъх – примери за снимки на готови татуировки

Интересни факти за значението на татуировката на плъх

                Символичното значение на плъха

Символиката на плъха в различните култури е доста противоречива. В Европа и християнската култура плъхът е символ на злото, идентифициран с дявола и чумата. Африканските племена смятат плъха за животно, което помага на човек по пътя му към отвъдното. В японската митология има Незуми – плъхове върколаци. В човешка форма те приличат на малки хора с чувствително обоняние и остро зрение, както и лишени от морални принципи и ценности. Но белият плъх в страната на изгряващото слънце е спътник на бога на късмета.

Ренесансовите художници често изобразяват безмилостния ход на времето, използвайки рисунката на черно -бял плъх като метафора за смяната на деня и нощта. В китайската и индийската култура тези гризачи се третират положително, считайки ги за символи на чар, предприемчивост и предпазливост. Естествената склонност на плъха да бяга от черното място е основата за свързването на този гризач с интуицията и предвидливостта, или с коварната им природа..

Примери за снимки:

снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 044снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 043снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 042снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 041снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 040снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 039снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 038снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 037пример за интересна татуировка с плъх - снимкаснимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 035снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 034снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 033снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 032снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 031снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 030снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 029снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 028снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 027снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 026снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 025снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 024снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 023снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 022снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 021снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 020снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 019снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 018снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 017снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 016снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 015снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 014снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 013снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 012снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка за татуировка - 011снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка за татуировка - 010снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 009снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 008снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 007снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 006снимка на татуировка на плъх (значение) - пример за интересна рисунка на татуировка - 005снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 004снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 003снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 002снимка на татуировка на плъх (стойност) - пример за интересна рисунка на татуировка - 001

Татуировка на плъх, значение и значение

В зависимост от ангажимента на собственика на татуировката към определена култура, както и от отношението към гризачите, символът на плъх може да има следните значения:

  • Асоциация с отвъдния свят, отвъдните зли сили.
  • Плъхът е един от предвестниците на проблеми и здравословни проблеми..
  • Символизира плодородието или властолюбието на собственика.
  • Показва любов към гризачи, вероятно домашен любимец.
  • Характеризира собственика като хитър, находчив човек.
  • Символизира адаптивността на човек към света около него.
  • Татуировка на плъх може да бъде символ на мъдрост.
  • Културните стереотипи налагат идеята за мръсната природа на плъховете, тяхната подлост и тези качества могат да бъдат приписани на собственика на тази татуировка от обществото.

Татуировка затвор плъх, значение

В сложната система от затворнически татуировки има и символ на плъх. Тъй като в славянската култура има негативно отношение към плъхове, които „крадат“ храна от всички хора, татуировката на плъх в престъпните среди има отрицателно значение. Този символ “маркира” крадци, които не се колебаят да крадат от себе си. Следователно татуировката на плъх може да се превърне в бариера пред разбирането и дори в източник на проблеми в общуването с хора, живеещи според престъпните принципи, а нейният собственик ще се счита за подъл човек..

За кого е

Символът на плъх не е обвързан с пола и е еднакво подходящ както за мъже, така и за жени. Като се имат предвид културните характеристики, във връзка с които плъхът се възприема предимно като вредител, трябва да се помни, че татуировката на плъх може да предизвика негативни асоциации. Най -често срещаната част от тялото, върху която се прилага символът на плъх, е рамото и лопатките..

Гледай видеото:

“Подлостта”, приписвана на тези гризачи, отблъсква мъжете от прилагането на тази татуировка, така че е по -често при жените, въпреки стереотипите за женския страх от гризачи.

Подготвено от: everett_sorrow (Александър Олегович)