Снимка на татуировки

Значението на татуировка на броеница

Тук можете да прочетете за значението на татуировката на броеницата, можете да се запознаете с полуполярните рисунки на съществуващи татуировки, да разберете техните характеристики и интересни факти за тях. Тук сме събрали още примери за ваша справка:

  • Снимка на татуировка на броеница
  • Скици на татуировката на броеницата

Значението на татуировка на броеница - колекция от фотопримери на готови дизайни на татуировки по тялото

Значението на татуировка на броеница – колекция от фотопримери на готови дизайни на татуировки по тялото

Интересни факти за характеристиките на картината и значението на татуировката “броеница”

Регионално, мънистата за броеница се появяват за първи път в древна Индия, където те все още са религиозен аксесоар. Визуално този атрибут отразява теорията за прераждането и се състои от неограничен брой прераждания на всичко живо, което отразява напълно концепцията за будизма. Будизмът произхожда от брахманизма. Розариумът, свързан с религията на брахманизма, е значително различен от броеницата на други религии и видове, които се появяват по -късно..

Розариумът е изобретен от брахмани и първоначално отразява поклонението и почитането на слънцето. Според брахманите хората трябва да държат броеница на ръцете си, за разлика от почитаните от тях богове и носещи символа на слънцето на гърдите си. Броеница, наричана още „Очите на Рудра“, обикновено се правеше в черни цветове..

Хората, които принадлежаха към касти под брамините, също нямаха право да носят символите на слънцето на гърдите си като богове и те го носеха на други места или изобщо не го носеха. Броеницата, като култов атрибут на поклонението в религията на брамините, олицетворява прототипа на слънцето и неговите цикли на въртене в необятността на космоса. В същото време по традиция беше обичайно да се дава броеница от наставник на ученик, в случаите, когато той постига върха в развитието на религиозните знания..

История на рисуването в различни култури

В будизма броеницата е символ на колелото на Самсара, с нанизани мъниста, символизиращи всякакви събития и явления..

Старо вярващите смятат този религиозен атрибут за знак на вечно поклонение и молитви и освен това той символизира стълбище за издигане на душата към небето.

Примери за снимки на татуировки на броеница:

снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. # 127 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №001 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №002 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №003 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №004 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №005 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №006 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №007 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №008 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №009 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №010 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №011 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №012 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №013 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №014 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №015 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №016 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №017 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №018 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №019 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №020 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №021 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №022 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №023 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №024 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №025 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №026 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №027 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №028 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №029 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №030 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №031 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №032 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №033 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №034 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №035 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №036 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №036 - мъниста за татуировка - 26234снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №038 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №039 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №040 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №041 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №042 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №043 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №044 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №045 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №044 - мъниста за татуировка - 23462426снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №047 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №048 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №049 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №050 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №051 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №052 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №053 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №054 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №055 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №056 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №057 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №058 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №059 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №060 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №061 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №062 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №063 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №064 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №065 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №066 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №067 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №068 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №069 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №070 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №071 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №072 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №073 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №074 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №075 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №076 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №077 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №078 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №079 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №080 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №081 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №082 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №083 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №084 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №085 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №086 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №087 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №088 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №089 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №090 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №091 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №092 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №093 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №094 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №095 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №096 - мъниста за татуировка -снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №096 - мъниста за татуировка - 26234662снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №096 - мъниста за татуировка - 26234662 37234снимка на татуировка на броеница от 28.12.2017 г. №099 - мъниста за татуировка -

В християнството броените мъниста се свързват с магическата броеница на Божията майка. Този религиозен атрибут беше постоянен и неизменен аксесоар на католическите християни..

Днес много религиозни тенденции и духовни учения използват този религиозен атрибут. Следователно това общо, но гениално изобретение с право въплъщава божествена, религиозна мъдрост..

Татуировката на броеницата символизира единството с религията, упоритата и трайна вяра, духовното възприемане на света, мъдростта и разбирането на живота.

Скица на броеница с обикновен православен кръст, на ръце, съединени в молитва, е символ на силна и непоклатима вяра и поклонение пред Бога. Следователно броеницата отразява степента на любов и привързаност на вярващия към Бога. В православната религия този атрибут олицетворява стълбище, водещо до небосвода, към Бога или надолу към дълбините на съзнанието и душата.

Татуировката на броеницата носи предимно благоприятен смисъл и положителна енергия. Тази татуировка може не само да промени и разкраси тялото, но и да доведе до промяна в живота..

Изображението на този атрибут е талисман за собственика, тъй като има пряка връзка с вярата и религията. Такава татуировка е подходяща не само за дълбоко религиозен човек, но и ще бъде защитен талисман за хора, далеч от религията, ще даде твърдост, решителност, вяра в себе си и собствените си сили..

Татуировка с скица на броеница символизира благочестие или близост с Бога, цикличен и безкраен живот, способността на душата да се преражда, благоразумие, поклонение на слънцето.

Татуировката на броеницата символизира молитвата и напомня за нея, както и че всички хора трябва да почитат и признават Бога.

Също така, татуировката на броеницата помага в борбата с безсънието, тъй като човек прекарва една трета от живота си в сън, този процес е важен за всички. С помощта на съня той почива и набира сили за новия ден, което допринася за разбирането на проблемите и намирането на необходимите решения..

В допълнение, такава татуировка може да бъде отлична украса на всяка част от тялото, както мъже, така и жени..

Гледай видеото:

Подготвено от: сидельов (Сиделев Максим Юриевич)