Bývať

Tipy na poistenie obsahu domácnosti: Veci si poriadne zaistite

domovský obsah poistné tipy-porovnanie-nákladové tarify

Najmä na Vianoce sa tam zlodeji dostávajú. A dokonca aj adventný veniec môže zapáliť. Alebo došlo k poškodeniu spôsobenému vytekajúcou vodou z vodovodu? Napríklad kvôli prasknutému potrubiu alebo pokazenému vodnému automatu? Chránite svoj majetok poistením obsahu domova. Ale čo presne zaisťuje? V ktorých prípadoch sa ochrana uplatňuje? A čo musíte vziať do úvahy pri uzatváraní zmluvy? Odpovede nájdete tu.

Čo robí poistenie obsahu domu??

domov obsah poistky tipy škoda-čísla-strecha

Poskytuje informácie o tom, čo poistenie domácnosti poskytuje Asociácia nemeckého poisťovacieho priemyslu V.. (GDV): Poistenie nahrádza finančnú hodnotu tovaru, ktorý bol odcudzený, zničený alebo poškodený – napríklad v prípade vlámania alebo požiaru. Medzi služby patrí náhradná cena odcudzeného alebo úplne zničeného inventára, náklady na opravu poškodených vecí alebo zníženie hodnoty vecí, ktoré je ešte možné v obmedzenom rozsahu použiť.

Podľa test.de Medzi základné tarify patrí „škoda po vlámaní, lúpeži, vandalizme, požiari, poškodenie vodou z vodovodu, búrkami a krupobitím“. Bicykle, ktoré nie sú ukradnuté z domu, ale na ulici, by naopak museli byť poistené samostatne.

Ktoré položky sú poistené?

poistenie domácnosti-tipy-čo-je poistené

Všetky hnuteľné veci vo vašej domácnosti sú poistené – to zahŕňa nábytok a dekoratívne predmety, koberce, žiarovky a elektronické zariadenia, oblečenie, knihy, hudobné nástroje a hračky, šperky a hotovosť. Patria sem aj domáce spotrebiče, ktoré sú uložené v suteréne alebo garáži – napríklad náradie, záhradný nábytok alebo kosačky na trávu. Osobným prípadom sú autá, motocykle a mopedy – tie možno bude potrebné poistiť komplexným poistením vozidla.

Kedy nie je poistenie domácnosti zodpovedné??

poistenie domácnosti-tipy-rozumné-vodovodná voda-povodeň

Poistenie obsahu domácnosti sa vypláca iba za škody na majetku na vašom vlastnom majetku. V prípade náhodného poškodenia tovaru tretími stranami je zodpovedné poistenie zodpovednosti. Poistenie obsahu domácnosti sa nevzťahuje ani na škody na budovách, ochranu v tejto súvislosti poskytuje poistenie budovy.

Čo stojí poistenie domácnosti?

poistenie domácnosti-tipy-náklady-poštovné

Poistenie obsahu domácnosti je už k dispozícii za ročnú čiastku nižšiu ako sto eur. Výška príspevku závisí od veľkosti vašej domácnosti, výšky poistnej sumy a samozrejme od poistených rizík. Nie všetky tarify zaisťujú všetky riziká. Možné doplnkové služby zahŕňajú aj náklady na dočasné ubytovanie v hoteli, ak už nie je obytný priestor po udalosti použiteľný.

Čo musím urobiť, aby ochrana nadobudla účinnosť?

poistenie domácnosti-tipy-porovnanie nákladov-škoda-voda

Je dôležité, aby ste stratu predmetov dokázali v prípade núdze, takže test.de. Preventívne má zmysel pripraviť si zoznam všetkých cenností, odfotografovať ich a hodnotu zdokumentovať „potvrdenkami, potvrdenkami, záručnými listami, opravnými faktúrami“. Tento zoznam by nemal byť uložený vo vašej domácnosti, ale mal by byť uložený u dôveryhodnej osoby alebo v bezpečnostnej schránke. V prípade poškodenia požiarom by potom nehrozilo zničenie účteniek.

Aby ste v prípade vlámania nemohli byť obvinení z nedbalosti, mali by ste sa tiež uistiť, že v noci a v neprítomnosti zamknete okná a dvere. Špeciálne cennosti by mali byť uložené v trezoroch.

Poistenie obsahu domácnosti – na čo by ste mali prihliadať

tarify poistenia domácnosti-tipy na porovnanie nákladov

Rôzne poisťovne obsahu domácností sa líšia službami a cenami. Pred rozhodnutím o konkrétnej poistnej zmluve by ste preto mali porovnať rôznych poskytovateľov a tarify.

Online porovnania vám ušetria veľa času. Porovnávací portál vám napríklad ponúka bezplatné a nezáväzné kalkulačky na porovnanie tarifcheck24.com – Ak chcete, môžete tam tiež vyhľadať konkrétne tarifné moduly.

poistenie domácnosti-tipy-čo-poistené-sachscaeden-majetok